СОУВАНЧО ПРКЕ

ДОБРОДОЈДОВТЕ

Нашето училиште е отворено за секој ученик кој сака да ги развива индивидуалните способности и афинитети,училиште отворено за постигнување високи квалитети,создавање одговорност,позитивна работна клима и трајни човечки вредности. Овозможуваме индивидуален,професионален и емоционален развој на личноста,со истивремено вклучување во практиката со можност за креативна прилагодливост на предизвиците на новото време.

Информации

Визија на училиштето

Да создадеме од нашето училиште безбедна,современа и високо квалитетна образовна институција која ќе ги поттикнува и негува животните вештини,интегрирајќи ги еколошките вредности , ќе ги оспособи учениците кон практична примена на нивните знаења и нивно успешно интегрирање во практиката и во демократското општество.

Гимназиско образование

ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ И ПРЕДНОСТИ НА ФАКУЛТЕТИ

ПРВА ГОДИНА:иста содржина за сите ученици

ВТОРА ГОДИНА:еден изборен предмет по желба на ученикот

ТРЕТА ГОДИНА:три изборни подрачја

ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКО ПОДРАЧЈЕ

Комбинација А (предности на електротехнички, градежен, арихитектонски, машински, рударски и природно математички(информатика, физика и географија ))

Комбинација Б (предност на медицински, земјоделски, ветеринарен, технолошки и природно математички(хемија, биологија, физика и географија))

ОПШЕСТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКО ПОДРАЧЈЕ

Комбинација А (предност на економски, правен, филозовски и филолошки факултет)

Комбинација Б (предност на филозовски, филолошки, полициска академија и педагошки факултет)

ЈАЗИЧНО-УМЕТНИЧКО ПОДРАЧЈЕ

Комбинација А (предност на филозовски, филолошки и педагошки факултет)

Комбинација Б (предност на филозовски, факултет за драмска, музичка и ликовна уметност)


Новости


Меѓународна конференција за млади научници

Во периодот од 19-25 април 2018 во Белград се одржа „Меѓународна конференција за млади научници “на која учествуваа 192 учесници од 29 држави од 5 континенти. На истата учествуваше и нашето училиште, претставувано од ученичките Ана Атанасова и Ана Павлова, под менторство на професорката Елида Ангелова, кои освоија бронзен медал во категоријата Природни науки.


ЕРАЗМУС+ ТУРЦИЈА

Младинскиот проект „Спорт наспроти насилство“ под покровителство на Еразмус+, подготвен од „Груп моушн“, а поддржан од Европската унија и Турската национална агенција, беше оддржан од 10-17ти март 2018 година во Дузџе, Турција. 42 млади луѓе од 5 земји (Турција, Македонија, Бугарија, Хрватска и Романија) учествуваа во проектот. Виничката гимназија „Ванчо Прке“ имаше свој тим од 7 претставници на проектот (6 учесници и 1 лидер), кои активно беа дел од целиот настан. Целта на проектот беше да им се укаже на младите преку средби, групна работа и дискусии дека спортот може да го намали насилството. Партнерските организации ги разменија своите искуства за спречување на насилството преку спортот, а преку испробувањето невообичаени спортови се зголеми желбата помеѓу нив за посветување поголем дел од своето време на спортски активности. За време на проектот беа приготвени и нови предлози за намалување на насилството меѓу младите, а се допре и до целната група и локалните жители коишто беа охрабренида го спречат насилството преку примена на спорт. Културните активности даваат добра основа за меѓукултурно учење и развивање на толеранцијата и почитта. Учесниците добија „Youthpass“ сертификат за нивниот успех во реализирањето на меѓукултурното учење преку запознавање на разни култури, посебно турската култура и традиција.ТРЕТО ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ ЗА СОУ„ВАНЧО ПРКЕ“-ВИНИЦА

Како дел од националната и интернационалната мрежа на еко-училишта, за СОУ„Ванчо Прке“ и последните две учебни години 2014/15 и 2015/16 поминаа во знакот на екологијата. Работевме согласно четирите еко-стандарди, учествувавме во многу еколошки активности, конкурси и проекти за унапредување на здравјето, хигиената и подигање на свеста за здрава еколошка средина. Потврдата за максималната реализација на проектот „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ е и трето зелено знаме за СОУ„Ванчо Прке“ по распишаниот конкурс од страна на МОН и невладината ОХО.


ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ 29.12.2016

СОУ„Ванчо Прке“ како еко-училиште кое континуирано ја спроведува програмата од проектот „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ го одбележа Меѓународниот ден биолошката разновидност со презентација за биодиверзитетот во Р.Македонија.Целокупната идна работа во рамките на оваа програма ќе продолжи во второто полугодие со цел до крај да се реализираат сите предвидени еколошки активности за учебната 2016/17 година.


ПРОМОВИРАНА ПРОГРАМАТА ЗА МИРОВНО ОБРАЗОВАНИЕ РАЗГОВОР


Во нашето училиште имаше филмски проекции и презентации на тема климатски промени за основните и средношколците, организирани од страна на младинците (ученици) од нашето училиште, кои и оваа година беа дел од Младинскиот Летен Камп за климатски промени кој летово се одржа во Струга во рамки на истиот проект. Целта на овие активности е да се поттикнат младите ефективно да дејствуваат во борбата против климатските промени и поттикнувањето на одржливиот развој на локално ниво.


СОУ „Ванчо Прке“- Виница спроведе активности поврзани со Проектот „Македонија без отпад“. Активностите беа поврзани со чистење и носење на стара хартија за рециклирање. Во активностите активно беа вклучени вкупно 33 ученика од машинската струка.


Интернационален натпревар за млади научници (ICYS).На овој меѓународен натпревар учествуваа и ученици од нашето училиште во неколку категории.Освоени се бронзен медал и специјална награда.


Бронзениот медал го освои ученикот Петар Бубински


Галерија

Контакт